onsdag 25 juli 2012

Ner med tak och stomme

Idag var det dags för den mest aggressiva rivningsinsatsen. Taket kapades upp och vältes ner och därefter var det stommens tur, som motorsågades och plockades ner.

Den första bilden är tagen innan dagens arbete och de andra två i slutet av dagen.
måndag 23 juli 2012

Ut med golvet

Idag åkte golvet ut från bottenvåningen. Bilderna visar det sista i den proceduren; golvbjälkarna kapas upp och åker ut... Innan dess bröt vi upp golvet (gedigna furubrädor som sparas som "bra att ha"), fyllde ett otal säckar med isolering och kastade ut en bitvis genomrutten trossbotten.söndag 22 juli 2012

Ett torp ska bort

Nu när kommunen gett oss lov att riva torpet har det arbetet tagit fart. Idag gjordes en omfattande insats som innefattade bland annat att plåten kom bort från taket, alla fönster med karmar togs bort, ytterdörrarna lyftes bort och timmerstommen kläddes av från både invändig och yttre panel och isolering.

Första bilden nedan är från dagens början och de andra två är tagna efter dagens arbete.
tisdag 17 juli 2012

Bygglov beviljat

Idag kom ett brev från kommunen – vårt bygglov (inklusive rivningslov) är beviljat!

Kommunen får godkänt för handläggningstid, särskilt med tanke på att det blev lite dötid (två veckor) när vi var tvungna att ta fram ett intyg på att vi får ansluta oss till samfälligheten för vatten och avlopp.

Nu väntar vi på fakturan från Byggnadsnämnden; bygglovet kommer med en liten avgift på 29.872 kronor.


söndag 8 juli 2012

Markjobb och rivningsjobb

Precis som utlovat kunde vi igår konstatera att grävaren hade jobbat klart dagen efter. Massorna var riktigt snyggt utlagda och tillsnyggade. För första gången kan vi ana hur marken ska byggas upp. Vid måttgalgen var det upplagt nära den tänkta nivån.

Som vanligt hade vi också fått ännu mer massor. Börjar det räcka nu?

Gårdagens jobb på plats blev att ta ner "den nya" panelen (reglar, ett lager brädor, samt masonitskiva med läkt) från norra gaveln på torpet. Till skillnad från baksidan (väster) så fanns här den gamla panelen kvar bakom. Vi hittade också en gammal hammare, som hade lämnats i tomrummet mellan ny och gammal panel.onsdag 4 juli 2012

Allt på en gång

Idag var en sådan dag när allt hände samtidigt, utan att det var planerat så. Vi hade planerat in en arbetsdag i torpet. När vi rullade in på gatan såg vi att vi fått ännu mer fyllnadsmassor, något som är en vanlig syn nuförtiden. Vi möttes också av ordföranden i samfälligheten för vatten och avlopp, som höll på att mäta ut för vår anslutning. Vi har väntat på ett intyg från honom, krävt av kommunen, som intygar att vi får ansluta oss till VA-nätet. Det intyget fick vi idag.

En stund senare dök en grävare upp för att schakta ut våra massor och göra plats för mer. Även vår kontakt på NCC dök upp (skymtas på bilden nedan) och diskuterade våra framtida markarbeten. Grävaren hann dock inte klart utan skulle återkomma i morgon.

När besök och samtal inte avbröt så var dagens insats att plocka av panel på baksidan av torpet. En bitvis illa däran timmerstomme blottades.

Vi hann också med att ta av lite grenar från vår stora ek, för att göra plats för framtida inkommande maskiner. Grenar från eken och en och annan bräda från panelen eldades för att bidraga till högsommarvärmen...


tisdag 3 juli 2012

Ändringar för el och data

För att göra slutbeställningen komplett, var vi tvungna att komma in med de eventuella ändringar som vi ville göra när det gäller el och data, med mera. Det blev en hel del. Nedan är de ändringar som vi idag skickade till Trivselhus. Ändringarna är baserade på det förslag vi fick i våra granskningshandlingar.

Granskningshandlingarna fick vi redan i april men då kändes det avlägset att ta tag i den biten. Handlingarna var dessutom ritade på en planlösning som förändrades efter det. Först nu kändes det som att vi hade tillräckligt med information för att kunna göra vettiga beslut.