onsdag 4 juli 2012

Allt på en gång

Idag var en sådan dag när allt hände samtidigt, utan att det var planerat så. Vi hade planerat in en arbetsdag i torpet. När vi rullade in på gatan såg vi att vi fått ännu mer fyllnadsmassor, något som är en vanlig syn nuförtiden. Vi möttes också av ordföranden i samfälligheten för vatten och avlopp, som höll på att mäta ut för vår anslutning. Vi har väntat på ett intyg från honom, krävt av kommunen, som intygar att vi får ansluta oss till VA-nätet. Det intyget fick vi idag.

En stund senare dök en grävare upp för att schakta ut våra massor och göra plats för mer. Även vår kontakt på NCC dök upp (skymtas på bilden nedan) och diskuterade våra framtida markarbeten. Grävaren hann dock inte klart utan skulle återkomma i morgon.

När besök och samtal inte avbröt så var dagens insats att plocka av panel på baksidan av torpet. En bitvis illa däran timmerstomme blottades.

Vi hann också med att ta av lite grenar från vår stora ek, för att göra plats för framtida inkommande maskiner. Grenar från eken och en och annan bräda från panelen eldades för att bidraga till högsommarvärmen...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar