måndag 10 september 2012

Tekniskt samråd

Idag ägde vårt tekniska samråd rum, ett steg på vägen till att få startbesked av kommunen. Utöver handläggare på kommunen så var vår säljare från Trivselhus med, vår KA samt en byggledare från Trivselhus, som vi träffade för första gången. Han ska hålla ihop entreprenaden från Trivselhus sida. Vi fick också reda på vilken firma som ska bygga/resa vårt hus; det blir Glenn Adolfsson Bygg AB, hemmahörande i Örebro.

Mötet kändes egentligen inte särskilt innehållsrikt. En del dokumentation saknades, som Trivselhus inte hunnit få fram, så det ska in nu. I övrigt fick vi reda på att en så kallad stenkista ska anläggas för att fördröja dagvattnet på tomten... Men inga fler möten ska äga rum innan startbeskedet så nu väntar vi helt enkelt på det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar