måndag 20 maj 2013

Första växterna tar mark

Så här blev resultatet med skiffer vid entrén! Även här kommer det att ramas in med växter.


Och växter, och blommor, det levererades idag...

...tillsammans med ett antal träd och buskar!Uteplatsen kantas nu av blommor och växter som förhoppningsvis kommer att växa till sig och visa all sin prakt i mitten av sommaren.


Andra änden.


Plattorna räckte även till två rader bakom garaget, något som inte ingick i den ursprungliga planen.


Och idag kom de sex pelarekarna på plats längs infarten. Som synes har även matjorden placerats ut på framsidan. Klart för grässådd?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar